Ile kosztuje harcerstwo?


kolkaZ-39Opłaty w naszym szczepie za cały rok wynoszą 150 zł:

48 zł – składka członkowska;
8 zł – ubezpieczenie;30 zł – opłata dla Chorągwi Stołecznej;
14 zł – opłaca dla Hufca Praga-Południe;
50 zł – darowizna programowa na działalność Szczepu 32 WDHiGZ/

Prosimy o wpłacanie pieniędzy konto szczepowe w dwóch przelewach:

Numer konta szczpowego:
98 1240 1095 1111 0010 0680 9442

Tytuł i kwota pierwszego przelewu:
Składka członkowska za rok 2016/17 – 32 WGZ Bajkolandia/32 WGZ Villagxo/32 WGZ Zatoka Księżycowa/32 WDH Wanta/ 32 WDSH Anomalia, Imię i nazwisko dziecka
np. Składka członkowska za rok 2016/17 – 32 WDSH Anomalia, Anna Nowak
Kwota: 48 zł

Tytuł i kwota drugiego przelewu:
Darowizna na działalność statutową Hufca ZHP Praga-Południe z przeznaczeniem dla 32 WDHiGZ – 32 WGZ Bajkolandia/32 WGZ Villagxo/32 WGZ Zatoka Księżycowa/32 WDH Wanta/ 32 WDSH Anomalia, Imię i nazwisko dziecka
Kwota: 102 zł

Na co idą składki?
Składka członkowska to opłata, dzięki której zuchy i harcerze są wpisani do elektronicznej Ewidencji ZHP i mogą uczestniczyć w zbiórkach, rajdach, biwakach oraz obozach i koloniach.
Opłata na działalność hufca i chorągwi zapewnia prawidłowe działanie tychże szczebli naszego związku, bez których nie mógłby istnieć szczep, a tym samym żadna drużyna.
Reszta opłaty przeznaczona jest na działalność szczepu, dzięki któremu kadra naszych jednostek jest w stanie przygotować ciekawy i urozmaicony program dla dzieci przez cały rok!