Historia szczepu

Ze względu na niejasne i różne losy naszego Szczepu na początku swego działania, przyjmujemy jako datę jego powstania rok 1965.

9 V 1970r. otrzymaliśmy sztandar oraz imię 1 Praskiego Pułku Zmechanizowanego. W 10 rocznicę tego wydarzenia w szkole podstawowej nr. 163 odbyła się olbrzymia uroczystość z udziałem żołnierzy z jednostki wojskowej z Wesołej, Dyrekcji szkoły i Grona Pedagogicznego oraz uczniów i harcerzy. Od tego czasu rozwinęła się owocna współpraca pomiędzy szkołą a naszym środowiskiem. Harcerze z naszego Szczepu uczestniczyli w wielu rajdach, obozach i biwakach . Zdobyliśmy Odznakę Kościuszkowską, a w licznych turniejach nasze reprezentacje zajmowały znaczące miejsca. W tym okresie rozwinęliśmy się bardzo. W Szczepie było wiele gromad zuchowych, drużyn harcerskich, starszoharcerskich oraz specjalnościowych.

W 1982r. nasz Szczep podzielił się na dwa osobne środowiska – Szczepy 32 i 202 WDHiZ. W dalszym ciągu działaliśmy w Szkole Podstawowej nr 163, natomiast nowopowstałe środowisko rozpoczęło prace na terenie Szkoły Podstawowej nr 102 – aktualnie Gimnazjum nr 23.

Siłę i historię naszego Szczepu tworzyli m.in kolejni jego Komendanci : Anita Smolarek, Wiesław Panek, Hanna Jaśkiewicz, Wiesław Panek, Bartłomiej Kukliński, Natalia Borek, Jarosław Pszczółka, Danuta Lembowicz, Remigiusz Wójtowicz, Krzysztof Pielechowski (1997- 2005), Anna Michalina Gieniusz (2005-2013), Kinga Żelechowska (2013-).

W roku 1989 doszło do połączenia obu środowisk. W międzyczasie zdarzyło się bardzo wiele. Nasi harcerze uczestniczyli w wielu obozach i zimowiskach. Przez nasze szeregi przewinęło się kilka tysięcy osób. W akcjach naszego Szczepu uczestniczyły liczne rzesze młodzieży z naszej szkoły.

W maju 1992r. uczestniczyliśmy w uroczystościach nadania imienia Szkole Podstawowej
nr 163. Szkoła otrzymała imię harcerskiego Batalionu „Zośka” .

W 1994 roku Szczep praktycznie nie funkcjonował, została w nim jedna drużyna, zupełnie świeża. Była to GAWRA prowadzona przez Krzysztofa Pielechowskiego – Bruksa. Z GAWRY
w ciągu kilku lat wyszło kilka drużyn i gromada zuchowa.

W latach 1998-2002 prowadziliśmy stałą współpracę z drużyną partnerską z Białorusi –
z Mohylewa zapraszając harcerzy na obozy.

W 1999 roku powstała 32 WDHy WANTA – jako drużyna męska prowadzona przez Krzysztofa Pielechowskiego, równocześnie 32 WDSH GAWRA zaczęła pracę w Gimnazjum nr 23 jako drużyna starszoharcerska.

W 2000 obok Wanty powstała drużyna żeńska 32 WDHek TRZĘSAWISKO, jednak po kilku latach drużyny te połączyły się w jedną.

W 2001 roku powstała NARNIA prowadzona przez Weronikę Puchałę wraz z Żanetą Łukasik i Michałem Chlebowskim, przekształcona później w BAJKOLANDIĘ – prowadzoną przez Anię Łazicką, obecnie Kingę Żelechowską.

W międzyczasie WANTA przechodziła z rąk do rąk. Jej drużynowi to: Krzysztof Pielechowski, Anna Nowakowska, Maciej Sawicki, Bartłomiej Furga, Wojciech Wilczyński, – chyba pomiędzy każdym z nich na jakiś czas drużynową była Anna Nowakowska/Gieniusz oraz Jan Pacelik i obecna dużynowa Agata Plewa.

W pewnym momencie GAWRA stała się drużyną kadrową, a później została rozwiązana.

Potem to samo spotkało IGNIS, która została powołana w 2008 roku. Drużyna ta w przeciągu trzech następnych lat także stała się drużyną kadrową, którą przekształciliśmy w Krąg Instuktorski „IGNIS”.

W 2011 roku BAJKOLANDIA podzieliła się na dwie gromady. BAJKOLANDIĘ prowadziła Kinga Żelechowska, natomiast nowo powstałej 32 WGZ ZATOKA KSIĘŻYCOWA drużynową została Karolina Kubicka.

Nie jest to jednak koniec rozrostu 32 w ostatnich latach. W 2012 roku powstała nowa, trzecia już gromada zuchowa VILLAGXO, której drużynową obecnie jest Natasza Pytlarczyk.

Na dzień dzisiejszy Szczep 32 WDHiGZ składa się z 32 WGZ BAJKOLANDIA, 32 WGZ VILLAGXO, 32 WDH WANTA

Większość obozów, na których byliśmy:

1993 – Ciche, Robotno
1994 – Wygonin, Wygonin
1995 – Wygonin, Wygonin
1996 – Ciche, Robotno
1997 – Bachotek, Bachotek
1998 – Wilga-Polewicz + XV PZHS
1999 – Ciche, Robotno
2000 – Ocypel, Ocypel
2001 – Niesulice, Niesłysz
2002 – Czersk Świecki, Sinowa
2003 – Sumino
2004 – Włocławek
2005 – Kiełpiny
2006 – Orbis, Brno + obóz wędrowny Śląsk Cieszyński
2007 – obóz wędrowny Bieszczady + Zlot Kielce
2008 – Lipinki, Rybno
2009 – Gołubie, Dąbrowskie
2010 – Gołubie, Dąbrowskie
2011 – Stężyca
2012 – Stężyca
2013 – Czersk Świecki, Sinowa
2014 – Zdrójno
2015 – Zdrójno
2016 – Lubowisko
2017 – Sinowa
2018 – Zdrójno
2020 – Ocypel
2023 – Rybno Duże

Scroll to Top