Składki

240 zł – składka członkowska;
80 zł – darowizna programowa na działalność Szczepu 32 WDHiGZ

Prosimy o wpłacanie pieniędzy na konto szczepowe w dwóch przelewach:

Numer konta szczepowego:
30 1140 1010 0000 4821 8100 1003

Tytuł pierwszego przelewu (240 zł).
Składka członkowska za rok szkolny…. – 32 WDH Wanta/ 32 WGZ Bajkolandia/ 32 WGZ Villagxo, Imię Nazwisko(dziecka)

Tytuł i kwota drugiego przelewu (80zł).
Darowizna na działalność statutową Hufca ZHP Praga-Południe z przeznaczeniem dla 32 WDHiGZ – 32 WGZ Bajkolandia/ 32 WGZ Villagxo/ 32 WDH Wanta, Imię Nazwisko(dziecka)

Na co idą składki?
Składka członkowska to opłata, dzięki której zuchy i harcerze są wpisani do elektronicznej Ewidencji ZHP (TIPI) i mogą uczestniczyć w zbiórkach, rajdach, biwakach oraz obozach i koloniach.
Reszta opłaty przeznaczona jest na działalność szczepu, dzięki któremu kadra naszych jednostek jest w stanie przygotować ciekawy i urozmaicony program dla dzieci przez cały rok!

Scroll to Top